Ja to działa?

W jaki sposób działamy?

Poniższy diagram prezentuje podstawowe etapy jakie na portalu podejmują wystawiający ogłoszenia oraz  ci, którzy szukają ofert.


graficzne przedstawienie działania portalu Nadmiar.pl