Pomoc

Cieszymy się, że chcesz do nas dołączyć. Rejestracja jest darmowa. W formularzu, który jest dostępny TUTAJ uzupełnij wszystkie wymagane pola. Konto aktywujesz przy pomocy wiadomości, którą wyślemy na Twój adres e-mail wskazany w formularzu.

Okno rejestracji użytkownika.

W formularzu, który jest dostępny TUTAJ wprowadź adres e-mail oraz hasło wprowadzone podczas rejestracji. Pamiętaj, że logowanie jest możliwe dopiero po aktywacji konta.

Okno rejestracji użytkownika.

Przykłady planów taryfowych.

Zakupu planów taryfowych mogą dokonywać tylko zarejestrowani użytkownicy. Przy wyborze planu należy wziąć pod uwagę kategorię planu oraz ilość urządzeń, których dostępność będzie ogłaszana. W każdej kategorii znajdują się rodzaje dostępnych planów zawierających następujące informację:
 • nazwa planu taryfowego
 • ilość ogłaszanych urządzeń/pojazdów
 • kwota netto oraz ilość dni publikacji ogłoszenia
Podczas zakupu planu zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku, aby dokonać płatności. Sam proces realizowany jest poprzez serwis DotPay.
Po dokonaniu zakupu plan zostanie oznaczony opisem "Twój aktualny plan" oraz widoczna jest informacja o terminie i kwocie kolejnej kolejnej płatności.

Przykład kupionego planu.

Wykupienie abomanetu(planu taryfowego) automatycznie generuje fakturę VAT, która jest dostępna w panlu "Moje konto". Na stronie jednorazowo możesz kupić abonament na 30 dni. Przedłużanie abonamentu generuje kolejną fakturę.
UWAGA Jeśli jesteś zainteresowany wykupieniem abonamentu jednorazowo na dłuższy okres napisz do Działu płatności.
Po wykupieniu abonamentu możliwe jest jego przedłużenia na kolejne 30 dni według stawki widocznej w panelu jako "Kwota kolejnej płatności". Jeśli jesteś zainteresowany wykupieniem planu na dłuższy okres prześlij taką informację do Działu płatności, a z pewnością zostanie taka prośba spełniona.
Zmiany planu możesz dokonywać w kaźdym momencie trwania twojego planu taryfowego. Ważne jest, aby zmianę wykonywać przy aktywnym planie (Twój plan nie może być w stanie Rezygnacji). Przejście na plan wyższy następuje po dokonaniu dopłaty.
Dopłata wyliczana jest ze wzoru: (dsn - dss) x d
 gdzie:
  dsn - dzienna stawka na urządzenie w nowym planie,
  dss - dzienna stawka na urządzenie w starym planie,
  d - pozostałe dni abonemantu dla starego planu.

Przejście na plan niższy następuje od razu. Nie ponosisz w związku z tym faktem żadnych kosztów. Pamiętaj też, iż taka zmiana nie wiąże się ze zwrotem kosztów poniesionych przez Ciebie na zakup wyższego planu.
Kody rabatowe są emitowane wyłącznie przez portal Nadmiar.pl
Użycie kodu rabatowego umożliwia:
 • darmową aktywację planu na wskazaną ilość dni,
 • darmowe przedłużenie posiadanego amonamentu na wskazaną ilość dni.
Podczas udostępniania kodu rabatowego wyszczególnione są następujące dane:
 • rodzaj kodu rabatowego (aktywacja lub przedłużenie abonamentu)
 • ilość dni na jaki jest udzielana aktywacja lub ilość dni przedłużająca aktualny plan
 • data ważności kodu rabatowego
Każdy kod rabatowy jest jednorazowego użytku. Kod należy wpisać w pole znajdujące się w Panelu użytkownika w sekcji Plany taryfowe.

Pole do wpisania kodu rabatowego.

UWAGA
Ogłoszeniem określane jest urządzenie, którego dostępność będzie publikowana.
Publikując Ogłoszenie prezentujesz na portalu np. dostępność dni, ilość wolnych miejsc paletowych, miejsce pracy Twojego pojazdu, maszyny lub urządzenia.

 

Aby móc dodawać ogłoszenie należy w pierwszej kolejności wykupić Plan taryfowy

Przykład - Okno z informacją "Wykup plan".

Jeśli plan taryfowy jest wykupiony możesz już dodawać ogłoszenia. Okno ma wówczas następujący wygląd:

Przykład - Okno gdy abonament został wykupiony.

Okno zawiera informację:
 • ilość dostępnych ogłoszeń zgodnych z wykupionym abonamentem
 • pozostałą ilość ogłoszeń do wykorzystania oraz datę ważności abonamentu

 

Dodawanie ogłoszenia

Aby dodawać ogłoszenia musisz mieć kupiony plan w danej kategorii. Więcej informacji w zakładce "Dodawanie ogłoszenia a plan taryfowy" Naciśnij przycisk Dodaj ogłoszenie, a wyświetli się tabela rejestracyjna pojazdu lub urządzenia.

Przykład - Okno dodawania ogłoszenia.

Uzupełnij wszystkie informację niezbędne przy rejestracji pojazdu.
Ważne
Treść pól Nazwa i Opis są analizowana przez wyszukiwarkę. W opisie umieść informacje, które wyróżni Twoje ogłoszenie np.przeprowadzki, przewód materiałów niebezpiecznych.
Po zapisaniu pojazdu jest on widoczny w zakładce Twoje ogłoszenia -> Transport.

Przykład - Dodane ogłoszenie.

 

Publikowanie ogłoszenia

 

Po dodaniu ogłoszenia kliknij na kalendarz informacyjny lub przycisk Szczegóły kalendarza, aby wejść do kalendarza szczegółowego.

Przykład - kalendarz szczegółowy.

Publikowanie ogłoszeń związane jest z ustalaniem tras i statusów poszczególnych dni.
Klikając w danym dniu symbol "+"" otwiera się okno edycji.

Okno ze szczegółami dnia planu taryfowego

W oknie tym możesz określić trasę oraz ramy czasowe, a także to ile posiadasz wolnego miejsca (określone w paletach lub kg). W ten sposób wyszukujący ogłoszenia widzi jaki towar możesz dla niego przewieść.
Chcąc ustawić status "Dostępny z wolnym miejscem" bez określania kursu wybierasz:
 • ramy czasowe (od kiedy do kiedy),
 • miejsce bazy (domyślnie twoja baza z rejestracji firmy),
 • czy realizujesz kurs tylko krajowy (wybierz kraj docelowy "Polska”) czy europejski (kraj docelowy "dowolny”).
Ważne: ustalając dostępność samochodu w wybranym okresie bez konkretnej trasy, nie wpisuj miasta docelowego.

Po ustawieniu statusów najeżdżając kursorem na dzień w Kalendarzu szczegółowym uzyskujesz szybki podgląd w postaci "dymka" o ilości wolnego miejsca.

Przykład - dymek nad dnien.

Identyczny "dymek" widoczny jest na liście Twoich ogłoszeń.

Przykład - dymek na liście ogłoszeń.

Wykorzystanie dwóch lub więcej ogłoszeń (kalendarzy do jednego pojazdu):
Realizując bardziej skomplikowane trasy np. przejazd przez kilka miejscowości w ciągu jednej trasy możesz użyć kilku kalendarzy. Przykład : trasa z A do B data wyjazdu 22.03.2017 data przyjazdu do B 24.03.2017 jednak będziesz przejeżdżał dodatkowo przez miejscowość D, z której mógłbyś odebrać towar do dostarczenia do B. Używając drugiego kalendarza rozpisujesz nową trasę z D do B uzyskując w ten sposób możliwość pozyskania dodatkowych zleceń.
<

Przykład ogłoszenia z wyznaczoną trasą.

System jest bardzo elastyczny i otwarty. Proste rozpisanie twojej aktywności w kalendarzu generuje ogłoszenia dla klientów.

 

Dodawanie ogłoszenia

 

Aby dodawać ogłoszenia musisz mieć kupiony plan w danej kategorii. Więcej informacji w zakładce "Dodawanie ogłoszenia a plan taryfowy"
Naciśnij przycisk Dodaj ogłoszenie. W wyświetlonym oknie wprowadź Nazwę pojazdu lub maszyny oraz uzupełnij pola związane z opisem oraz z parametrami urządzenia.
Ważne
Treść pól Nazwa i Opis są analizowana przez wyszukiwarkę. W opisie umieść informacje, które wyróżnią Twoje ogłoszenie np. opis dla podnośnika teleskopowego "Darmowa dostawa i odbiór na miejsce pracy".

Przykład - Okno dodawania ogłoszenia.

Po zapisaniu urządzenie lub maszyna jest widoczna w zakładce Twoje ogłoszenia -> Pojazdy mechaniczne i budowlane. Po opublikowaniu ogłoszenia powyższy kalendrz pozwala nam za szybki podgląd aktualnej dostępności urządzenia.

Przykład - Dodane ogłoszenie.

 

Publikowanie ogłoszenia

 

 

Publikowanie ogłoszeń związane jest z ustawieniem statusu urządzenia lub maszyny w poszczególnych dniach Twojego planu.


Po dodaniu ogłoszenia kliknij na kalendarz informacyjny lub przycisk Szczegóły kalendarza, aby wejść do kalendarza szczegółowego.

Przykład - kalendarz szczegółowy.

Klikając symbol ""+" w danym dniu otwiera się okno edycji, w którym możesz określić dla tego dnia lub zakresu dni status maszyny lub urządzenia (zajęty, dostępny, częściowo dostępny). Treść pola Uwagi dodatkowe jest widoczna w postaci "dymka" po najechaniu kursorem na dany dzień (np. Praca dla firmy XYZ) w kalendarzu szczegółowym jak i oknie "Twoje ogłoszenia".

Przykład - ustalanie dnia oraz miejsca pracy lub dostępności.

Poniżej znajduje się widok kalendarza po zdefiniowaniu dostępności urządzenia w dniach 24-26 lutego.

Przykład - ustawione dni dostępne.

Urządzeniu możesz przyporządkować jeden z następujących stanów:
 • zajęty – pojazd lub urządzenie jest w danym dniu zajęte i nie jest dostępne,
 • dostępny – kiedy oczekujesz na zlecenie (miejscem domyślnym przebywania pojazdu /urządzenia jest twoja baza -możesz wpisać oczywiście dowolną miejscowość),
 • częściowo dostępny – kiedy wykonujesz usługę np. koparko-ładowarką, dźwigiem lub innym urządzeniem, a praca nie potrwa cały dziań to ustawiasz status "częściowo dostępny”.
  Przykład: dźwig wykonuje rozładunek w miejscowości Tychy od godziny 8.00 do 11.00 w dniu 22.03.2017; ustawiając status "częściowo dostępny” Ogłoszenie(urządzenie) jest widoczne dla potencjalnych klientów, którzy mogą potrzebować usługi dźwigowej w tym dniu w Tychach. Dzięki temu masz możliwość efektywniejszego wykorzystania pojazdu.

System jest bardzo elastyczny i otwarty. Proste rozpisanie twojej aktywności w kalendarzu generuje ogłoszenia dla klientów.

 

Dodawanie ogłoszenia

 

Aby dodawać ogłoszenia musisz mieć kupiony plan w danej kategorii. Więcej informacji w zakładce "Dodawanie ogłoszenia a plan taryfowy"
Naciśnij przycisk Dodaj ogłoszenie. W wyświetlonym oknie wprowadź dane pojazdu lub urządzenia i uzupełnij pola związane z opisem oraz z parametrami urządzenia.
Ważne
Pola Nazwa i Opis są analizowane przez wyszukiwarkę. Umieść tam informacje, które pomogą wyszukać Twoje urządzenia np.Nazwa: Zagęszczarka 80 kg, Opis: Zagęszczarka spalinowa z silnikiem benzynowym Honda.

Przykład - Okno dodawania ogłoszenia.

Po zapisaniu danych narzędzia, pojawia się ono w zakładce "Twoje ogłoszenia -> Wypożyczalnie narzędzi".

Przykład - Okno po dodawaniu ogłoszenia.

 

Publikowanie ogłoszenia

 

Po dodaniu ogłoszenia kliknij na kalendarz informacyjny lub przycisk Szczegóły kalendarza, aby wejść do kalendarza szczegółowego.

Przykład - kalendarz szczegółowy.

Klikając w danym dniu symbol "+"" otwiera się okno edycji.

Okno z ustawieniami dla dnia.

Ustalisz w nim status swojego narzędzia (dostępne /zajęte), a także wpiszesz uwagi widoczne dla Ciebie np.komu wypożyczyłeś narzędzie /urządzenie.
Pola Miasto i Kraj wynajmu są wpisywane automatycznie z Twoich danych rejestrowych, ale możesz je zmienić ręcznie (mając np. dwa oddziały w dwóch różnych miastach).
Pole Uwagi zawiera informacje widoczne tylko dla Ciebie, które są wyświetlane w "dymku" po najechaniu na wskazany dzień w kalendarzu szczegółowym.

Kalendarz szczegółowy po opublikowaniu ogłoszenia.


Miniaturowy kalendarz widoczny zakładce "Toje urządzenia -> Wypożyczalnia narzędzi" pozwala nam za szybki podgląd aktualnej dostępności.

Kalendarz poglądowy po opublikowaniu ogłoszenia.